Smarteen App Challenge 2014 설명회가 개최

admin2014.04.29 17:40조회 수 2558댓글 0

  • 4
    • 글자 크기

Smarteen App Challenge 2014 설명회가 2014년 4월 29일(화) 한국디지털미디어고등학교 시청각실에서 개최되었습니다.


중소기업청과 SK 플래닛 담당자가 직접 대회에 대한 설명을 해주었습니다.


20140429_152309.jpg


20140429_152457.jpg


20140429_153421.jpg


20140424163156794029854.jpgadmin (비회원)
  • 4
    • 글자 크기
2014 제1회 IT학생 세미나 (by admin) 20140416 청소년 비즈쿨 전문가초청 특강 (by admin)

댓글 달기

admin
2014.08.26 조회 274 admin
admin
admin
2014.08.21 조회 285 admin
admin
admin
2014.08.19 조회 173 admin
admin
admin
2014.06.19 조회 444 admin
admin
admin
2014.06.18 조회 625 admin
admin
admin
2014.05.07 조회 2191 admin
admin
admin
2014.04.29 조회 2558 admin
admin
admin
2014.04.16 조회 2609 admin
admin
admin
2014.04.03 조회 2640 admin
admin
첨부 (4)
20140424163156794029854.jpg
452.8KB / Download 38
20140429_153421.jpg
1.20MB / Download 39
20140429_152457.jpg
1.42MB / Download 40
20140429_152309.jpg
2.36MB / Download 38
CLOSE